Kuinka valita sopiva vastaava työnjohtaja projektiin?

Rakennusprojektin onnistuminen riippuu monista tekijöistä, mutta yksi keskeisimmistä on vastaavan työnjohtajan valinta. Vastaava työnjohtaja vastaa projektin sujuvuudesta, aikataulusta, kustannuksista ja laadusta. Tässä artikkelissa käsittelemme, kuinka valita sopiva vastaava työnjohtaja projektiin.

Vastaavan työnjohtajan rooli ja vastuut

Vastaavan työnjohtajan tehtäväkenttä on laaja, ja se kattaa monia eri osa-alueita. Hänellä on päävastuu kustannusten, aikataulun, turvallisuuden ja laatutavoitteiden täyttymisestä. Maankäyttö- ja rakennuslaissa on määritelty vastaavan työnjohtajan tehtävät, mutta ne tarkentuvat usein rakennuttajan kanssa tehdyssä sopimuksessa.

Vastaavan työnjohtajan aikaa kuluu eniten työn ohjaukseen, suunnitteluun ja hankintaan. Lisäksi hän vastaa yhteydenpidosta, epäselvyyksien selvittämisestä ja mahdollisista muista tehtävistä.

Hyvät vuorovaikutustaidot ja suositukset

Hyvät vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä vastaavan työnjohtajan tehtävissä. Hän kykenee tuomaan esiin oman asiantuntemuksensa ja ohjaamaan urakoitsijaa ja tarvittaessa asiakastakin oikeaan suuntaan. Tämä on erityisen tärkeää, kun projektissa on useita osapuolia ja alihankkijoita.

Suositukset ovat myös tärkeä osa vastaavan työnjohtajan valintaa. Kysy potentiaalisilta ehdokkailta, onko heillä antaa suosituksia tai kenelle voisit soittaa ja kysyä heidän aikaisemmista kohteistaan. Tämä auttaa varmistamaan, että valitset henkilön, jolla on tarvittava kokemus ja osaaminen. Lue lisää aiheesta artikkelista [5. Rakennusurakoitsija:

Kokemus ja pätevyys

Vastaavan työnjohtajan kokemus ja pätevyys ovat keskeisiä tekijöitä valinnassa. On tärkeää, että hänellä on riittävä kokemus vastaavista projekteista ja että hän tuntee hyvin rakennusalan säädökset ja määräykset. Tämä varmistaa, että projekti etenee sujuvasti ja että mahdolliset ongelmat ratkaistaan nopeasti ja tehokkaasti.

Vastaavan työnjohtajan tulee myös huolehtia siitä, että erityisalojen työnjohtajat hoitavat heille säädetyt ja määrätyt tehtävänsä. Jos hankkeessa ei tarvita erityisalan työnjohtajaa, vastaava työnjohtaja huolehtii myös erityisalan työnjohtamisesta ja siihen kuuluvista tehtävistä.

Projektin laajuus ja erityisvaatimukset

Projektin laajuus ja erityisvaatimukset vaikuttavat myös vastaavan työnjohtajan valintaan. Suuremmissa projekteissa tarvitaan usein enemmän kokemusta ja erityisosaamista, kun taas pienemmissä projekteissa voidaan pärjätä vähemmällä. On tärkeää, että vastaava työnjohtaja ymmärtää projektin erityisvaatimukset ja osaa ottaa ne huomioon suunnittelussa ja toteutuksessa.

Esimerkiksi energiatehokkuus on nykyään tärkeä tekijä monissa rakennusprojekteissa. Vastaavan työnjohtajan tulee tuntea energiatehokkuuteen liittyvät määräykset ja osata soveltaa niitä käytännössä.

Kustannukset ja budjetointi

Vastaavan työnjohtajan palveluiden kustannukset voivat vaihdella huomattavasti. On tärkeää, että sovit kustannuksista ja valvonnan määrästä kirjallisesti etukäteen. Tämä auttaa välttämään riitoja ja odottamattomia kustannuksia projektin aikana.

Vastaavan työnjohtajan valvonnan laajuus ja käyntikertojen määrä vaikuttavat suoraan kustannuksiin. On tärkeää, että valvonta on riittävää, jotta mahdolliset ongelmat havaitaan ajoissa ja ne voidaan korjata ennen kuin ne aiheuttavat suurempia kustannuksia.

Yhteenveto

Vastaavan työnjohtajan valinta on yksi tärkeimmistä päätöksistä rakennusprojektissa. On tärkeää, että valitset henkilön, jolla on riittävä kokemus, pätevyys ja hyvät vuorovaikutustaidot. Suositukset ja referenssit auttavat varmistamaan, että valitset oikean henkilön tehtävään.

Projektin laajuus ja erityisvaatimukset vaikuttavat myös vastaavan työnjohtajan valintaan. On tärkeää, että hän ymmärtää projektin erityisvaatimukset ja osaa ottaa ne huomioon suunnittelussa ja toteutuksessa. Kustannukset ja budjetointi ovat myös tärkeitä tekijöitä, ja on tärkeää, että sovit kustannuksista ja valvonnan määrästä kirjallisesti etukäteen.

Aiheeseen liittyvät artikkelit